skip to Main Content

Полезни връзки в район „Лозенец“

Дирекция „Общински Приходи”
Столична община – Подразделение „Лозенец”

(02) 904 12 63

(02) 904 12 64
(02) 904 12 65

(02) 904 12 66
(02) 904 12 67
(02) 904 12 68

 

ДКЦ-13 (бивша 13-а поликлиника)

ул. „Димитър Хаджикоцев“ 20
(02) 866 54 12

4-то РУ СДВР
ул. Крум Попов № 57

Оперативна дежурна част:

(02) 866 22 27
(02) 982 41 60

04 служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
ул.”Филип Кутев” 7

(02) 868 73 28

Дирекция Социално подпомагане – “Лозенец”
Димитър Хаджикоцев №80

(02) 865 6782,
(02) 865 5129,

Столичен инспекторат

(02) 865 69 84

Бюро по труда (за Лозенец и Триадица)
ул. Котленски проход №20

(02) 962 17 61

(02) 8317078

Автобус №74/76 Тролейбус №8 – спирка „нишава“

Улично осветление АД
Денонощен единен номер за подаване на сигнали за неработещо улично осветление
0700 11 233

ЕДИНЕН СПЕШЕН ТЕЛЕФОН:

112

ПОЖАРНА                                         

ПОЛИЦИЯ                                        

БЪРЗА ПОМОЩ                                              

 

Back To Top