skip to Main Content

ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ, НАЛАГАЩИ ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Период

Локация

Тип дейност

Промени в движението

31. 07 – 12. 08

Ул. „Златовръх” и ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението

13. 08 – 26. 08

Ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението

17. 08 – 31. 08

Ул. „Бунтовник” 25 – 27 СМР Временна организация на движението

27.08 – 03.09

Локал на бул. „П. К. Яворов” СМР Временна организация на движението

 

1. 09 16. 09

Ул. „Бунтовник” 25 – 27 СМР Временна организация на движението

04.09 – 09.09 

Скоростна отсечка на бул. „П. К. Яворов” пресичане Временна организация на движението

10.09 – 25.09

Вътрешна лента на бул. „П. К. Яворов” СМР Временна организация на движението

26.09 – 07.10

Средна и вътрешна лента на бул. „П. К. Яворов” СМР Временна организация на движението

08.10 – 18.10

Вътрешна лента на бул. „Н. Вапцаров” СМР Временна организация на движението

19.10 – 05.11

Вътрешна и съседна лента на бул. „Н. Вапцаров” СМР Временна организация на движението

06.11 – 11.11

Бул. „Н. Вапцаров” преди пешеходния светофар пресичане Временна организация на движението
Back To Top