skip to Main Content

ОБА9.2 Изготвяне на експертна оценка на дървесна и храстова растителност

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Лична карта
3. Документ за платена такса
обикновена – до 30 дни
бърза – до 15 дни
обикновена:
до 5 бр. дървета –30,00 лв.
до 10 бр. дървета–50,00 лв.
над 10 бр. дървета–100,00лв.
бърза:
до 5 бр. дървета –45,00 лв.
до 10 бр. дървета–75,00 лв.
над 10 бр. дървета–150,00лв.
Back To Top