skip to Main Content

Кръстовището при Семинарията е отворено за движение

Изцяло обновеното кръстовище на две нива при Семинарията от днес е отворено за движение. То е продължение на вече изграденото съоръжение при Телевизионната кула и осигурява безконфликтно преминаване по бул. „Пейо Яворов” над бул. „Стоян Михайловски”. Моста е с обща дължина 161 м., 18,20 м. широчина между корнизите и 7 м. широчина на пътното платно във всяка посока.
Естакадата разполага с комбинирана ограничителна и шумоизолираща система, разположена в западния край на моста, която се въвежда за първи път в България.  Акустичната преграда е висока 3,5 м. и е комбинирана със стоманена предпазна ограда.

Напълно наново изградена е подземната инфраструктура, включваща водопровод, канализация, топлопровод, електропровод и комуникации. Важна част от пътното платно е отводнителната система. Тя се състои от тръбни отводнители със странично оттичане и колекторни тръби, отвеждащи водите до уличната канализация.
Строителството включва и нов пешеходен подлез, с асансьор, който свързва кв. „Лозенец” и Борисовата градина.

За първи път в България е въведена и система с т.нар. „умни светофари”, които чрез датчици вградени в пътното платно приемат сигнали за обема на трафика и правят максимално адекватна организация на движението.

След пускането на участъка преминаването ще се осъществява за две минути, а вредните емисии ще намалеят с около 40%.

Back To Top