skip to Main Content

ОДЗ 175 въведено в експлоатация

Строителните и довършителни работи в ОДЗ 175 във „Витоша- ВЕЦ Симеоново” приключиха и то вече е въведено в експлоатация. В периода 23-27 юни предстоят срещите на ръководството на детската градина, административния, педагогическия, помощния и медицински персонал с родителите на бъдещите възпитаници.

Въпреки всички трудности довели до забавянето, ОДЗ 175 ще започне приема на деца в началото на месец юли.
През изминалата година в непосредствена близост до ОДЗ 175 беше открита модерна детска площадка за обществено ползване. Постепенно започна и рехабилитация на пространството около детската градина. В програмата на Столична община за тази година е включен ремонт и доизграждане на тротоара на ул „Чавдар Мутафов” в частта му от ОДЗ 175 до Зоопарка.

Back To Top