skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ: провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителни зони

около сондаж № С-34хг за минерална вода от НМВ „София – Лозенец“

Проект

img40A7 (1)

 

Поради обема на разработката, информация за целия Проект, с приложенията, е качена на сайта на НАГ – рубрика „Минерални води“ – Новини.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания в деловодството на Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, в рамките на едномесечния срок от настоящото обявяване.

Back To Top