skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс във в. ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София

за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурсът ще се проведе на на 27 и 28 юни 2023 г.

НГЧ за публикуване
Back To Top