skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Асен Йорданов“

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

предстои провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Организация на движение с въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Асен Йорданов“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Борис Руменов“ и по ул. „Борис Руменов“ – между ул. „Борис Руменов“ и бул. „Черни връх“.

Представянето на проекта ще се състои на 15.02.2023 г. от 18.30 ч. във фоайето на ДГ 175 – сграда 2 (с адрес: гр. София, кв. „Кръстова вада“, ул. „Борис Руменов“ № 8).

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.02.2023г от 18.30 ч. във фоайето на ДГ 175 – сграда 2 (с адрес: гр. София, кв. „Кръстова вада“, ул. „Борис Руменов“ № 8).

Проектът за организация на движението с въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Асен Йорданов“ – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време, както и на официалната страница на СО – Район „Лозенец“ (по-долу в текста на ОБЯВЛЕНИЕТО).

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за организация на движение, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат подавани в срок до 22.02.2023 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg.

ТЕКСТОВИ И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ:

Инвестиционен проект

Обяснителна записка

Схема

Back To Top