skip to Main Content

Обявление за обществена поръчка

Обновено на 22.05.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията от 21.05.2019г.>>>

Обновено на 14.05.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията от 13.05.2019г.>>>

 

Обновено на 30.04.2019г.

<<<Разяснение по обществената поръчка>>>

Публикувано на 17.04.2019г.

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„МИЕНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, КВ. „ВИТОША” ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ”

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>
<<<Документация на поръчката>>>

<<<Техническа спецификация>>>

<<<Образци>>>

На вниманието на всички участници в процедурата!!!
Във връзка с допусната техническа грешка в документацията за участие при посочване срока за получаване на офертите и датата на отваряне на офертите, поради което следва да се чете:
Офертите се подават в деловодството на район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 2, до 16.00 ч. на 09.05.2019 г.
Отваряне на офертите ще се извърши на 10.05.2019 г. в 10.00 ч.  в сградата на  район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 7.

Back To Top