skip to Main Content

Обяви на Централно военно окръжие

<<<Заповед № ОХ-503 от 19.06.2018г. относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на силите>>> и списък на вакантни войнишки длъжности в СКС

<<<Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във Военновъздушните сили>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба>>>

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-372/02.05.2018 г., относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили>>>

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-374/02.05.2018г., относно обявяване на вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили“>>>

 

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-329/16.04.2018г., относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили>>>

<<<Заповед на началника на Централно военно окръжие № РД-253/16.04.2018г.-Създаване на организация за провеждането на конкурс>>>

<<<Заповед на министъра на отбраната № ОХ-260/27.03.2018 г., относно обявяване на вакантни длъжности в ЦВО за приемане на военна служба>>>

<<<О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София>>>

<<<Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили>>>

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

О Б Я В А за длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба

Back To Top