skip to Main Content

Обява за работно място – Специалист „Контрол по строителството“

СО- район „Лозенец“ обявява едно работно място за специалист „Контрол по строителството“ в отдел „Контрол по строителството, търговия и екология“ Можете да изпращате CV на е- поща: e.lyubenova@lozenets.eu

Изисквания:

  •  Професионална квалификация – завършено техническо образование (средно/висше);
  •  Професионален опит -2 години;
  •  Компютърна грамотност – MS Office

Преки задължения:
– Извършване на проверка свързано с незаконно строителство;
– Изготвяне на констативни протоколи;
– Изготвяне на констативни актове по реда на ЗУТ;
– Връчване на актове и наказателни постановления;
– Заверяване на протоколи за откриване на строителна площадка и др. задължения.

Заплата от 933 до 1800 лв.

След проведена селекция по документи, на съответните кандидати ще бъде определена дата за интервю.

Back To Top