skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

в страната и в чужбина във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Obyava KLP-za publ
Back To Top