skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 29.08.23г. до 30.08. 2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

обява КЛП публ 111
Back To Top