skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроси

във формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършели граждански средни или висши училища в страната или чужбина

за публикуване
Back To Top