skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

от военни формирования от състава на Военноморските сили

Obyava-VMS-za publ
Back To Top