skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски длъжности

във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Обява ВМС- за пубилкуване
Back To Top