skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за деветнадесет войнишки длъжности

във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

Троян
Back To Top