skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования

от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ВВС за публикуване
Back To Top