skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във формирования от състава на Съвместното командване на силите.

Краен срок за подаване на документи: 25.03.2022 г. (заявленията се подават чрез структурите на Централното военно окръжие)

За повече информация – пълен текст на обявата:

СКС-обява с приложения
Back To Top