skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част, гр. София

за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

objava_ngch_28.06.2024_compressed
Back To Top