skip to Main Content

ОБЯВА за длъжности за приемане на срочна служба

на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.

Заповед за обявяване на длъжностите на Министъра на отбраната:

OX -571 от 14.06.2022 - за публикуване
Back To Top