skip to Main Content

ОБЯВА за вакантни длъжности във военните формирования от Военноморските сили

определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провецдане на конкурсОбява-ДР-ВМС-за публикуване

Back To Top