skip to Main Content

Образователен клип по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в СО“

Клипът предоставя информация за:

– значението на подмяната на отоплителните устройства, ползите за обществеността и околна среда;

– точните действия, които желаещите да подменят устройствата си с нови, трябва да предприемат, за да заявят своето желание за участие в проекта;

– приноса на ЕС и ОПОС 2014-2020;

Образователният клип се излъчва в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г. в рамките на разяснителна кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

 

 

Back To Top