skip to Main Content

„ОБИЧАЙ ЖИВОТА! – спазвай правилата за безопасно движение”

Проектът „ОБИЧАЙ ЖИВОТА! – спазвай правилата за безопасно движение” стартира на 10 април 2014 г. с провеждането на обучителен курс на тема „Компютърно базирано обучение по безопасност на движението в детските заведения” и „Съвременни практики в обучението по безопасност на движението по пътищата” за педагози от 9 детските заведения на територията на район Лозенец – ЦДГ № 11, ЦДГ № 19, ЦДГ № 56, ЦДГ № 92, ЦДГ № 93, ЦДГ № 141, ЦДГ № 166, ЦДГ № 174 и ОДЗ № 175.

Участниците в курса получиха софтуерен продукт „Бибитко” – 8 интерактивни състезателни игри по темата и Методика . Бяха обучени да работят с него от специалисти на НК”Би-Бит” и ДЗЗД „Образование” и им се даде възможност да го инсталират сами в предоставените им компютри в залата на 21 СОУ „Христо Ботев”, след което се проведоха практически упражнения за запознаване с игрите и придобиване на умение за работа с тях. Участниците са единодушни в оценката си, че софтуерния продукт „Бибитко” е занимателен и ще предизвика интерес у децата при усвояване на правилата по безопасно движение и прилагането им на улицата. С игрите на Бибитко могат да се проверяват придобити знания и умения, а в образователния процес спомага за затвърдяване и обогатяване на знания им по безопасно движение.

Темата „Съвременни практики в обучението по безопасност на движението по пътищата” предизвика много коментари, зададоха се много въпроси и завърши с дискусия и обмяна на опит.

Педагозите, успешно завършили обучението по проекта „ОБИЧАЙ ЖИВОТА! – спазвай правилата за безопасно движение”, получават „Удостоверение за завършен курс.

Back To Top