skip to Main Content

Консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Лична карта
3. Квитанция за платена такса
обикновена – 14 дни
бърза – 7 дни
обикновена – 30 лв.
бърза – 45 лв.
Back To Top