skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -012/11.08.2016 г.

От извършена проверка на строеж: „Павилион за продажба на перилни препарати и пункт за химическо чистене“, разположен на тротоар – публична общинска собственост на ул. „Димитър Хаджикоцев“ 2-4

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -012/11.08.2016 г.

Back To Top