skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 005

ОТНОСНО: „Въздушни кабелни мрежи”, окачени по стълбове на улично осветление и по фасадите на съществуващи жилищни сгради.

<<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 005>>>

Back To Top