skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 004

ОТНОСНО: „Въздушни кабелни мрежи”, окачени по стълбове на улично осветление и по фасадите на съществуващи жилищни сгради…

<<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 004>>>

Back To Top