skip to Main Content

Конкурс „Коледната магия в детските ръце“

На 19 декември 2022 г. се събра комисия в състав: Константин Павлов – кмет, Михал Сотиров – зам.-кмет, Миглена Тошкова – секретар на МКБППМН, – за да избере победителите в конкурса. Задачата им беше много трудна! Децата от училищата в района се бяха постарали да затруднят нашата комисия извънредно. В сградата на администрацията дойдоха играчки, направени с много въображение и желание да бъде събуден по-рано духът на Коледа. След оживени обсъждания комисията успя да направи труден, но единодушен избор.

Конкурсът приключи официално на 20 декември 2022 г., когато бяха наградени и победителите в него.

Ето и победителите:

Андрей Николов                  139 ОУ, 2 клас
Стефания Петрова             107 ОУ, 4 клас
Даная Йовкова                    120 ОУ, 2 клас
Мартин Стефанов               21 СУ, 5 клас
Самуил Евтимов – ЦСОП „Лозенец“, 7 група
Елена Плоскова                  35 СЕУ, 7 клас
Виктория Богданова        122 ИОУ, 5 клас

Усилията на децата, взели участие в конкурса, донесоха и на училищата им поощрителни награди – ваучери за обогатяване на библиотечните фондове.

Благодарим на всички деца, които се включиха в конкурса, творенията им украсиха коледната елха на Район „Лозенец“!

7 декември 2022

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Район „Лозенец“, организира конкурс за саморъчно изработена коледна играчка, която ще краси празничната елха на Район „Лозенец“.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

  • Учениците от 1 до 7 клас от учебните заведения на територията на район „Лозенец“.
  • Ще бъде излъчен по един победител от всяко училище, което се включи в надпреварата.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ ИГРАЧКИ В УЧИЛИЩАТА:

  • 16 декември 2022 г.
  • Всяка играчка да бъде предадена със следната информация: имена на детето, училище, клас и телефон на родител или класен ръководител за връзка.

На 20 декември 2022 г., победителите ще бъдат наградени на празнична церемония, която ще се проведе в сградата на район „Лозенец“. Наградата е ваучер от книжарници „Хеликон“ на стойност 50 лв.

Предвидена е поощрителна награда за библиотеките на всяко училище, което излъчи участници в конкурса. Наградата е ваучер от книжарници „Хеликон“ на стойност 50 лв.

Back To Top