skip to Main Content

КМЕТЪТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА И КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Г-Н ЛЮБОМИР ДРЕКОВ ИЗВЪРШИХА ПРОВЕРКА НА НОВОСТРИЯЩАТА СЕ ДЕТСКА ГРАДИНА В КВ. „КРЪСТОВА ВАДА“

Новото обединено детско заведение, ще е първото за квартала и ще приеме 140 деца, в 4 градински и 2 яслени групи. Специфичното за него е, че е с плувен басейн, който ще се затопля от слънчеви колектори и се изгражда с много други допълнителни мерки за енергоспестяване. Сградата ще бъде модерна, двуетажна с начупена форма и чрез фуги ще бъде разделена на три  блока. В двора на градината ще бъдат разположени 6 детски площадки. До нея ще бъде изградена и детска площадка, която ще ползват всички деца в района.

Изграждането на детската градина е синхронизирано с реализацията на частните инвестиционни намерения в карето, което ще позволи и изграждане на инженерната инфраструктура около детското заведение, след приключване на строителството. „Тенденцията да се стремим да сме в синхрон с останалото строителство в даден район, при изграждане на общинска инфраструктура, не е новост и се прилага, навсякъде, където е възможно. При приключени отчуждителни процедури не е никакъв проблем за нас, да строим детски градини, училища и др. обществени обслужващи сгради, успоредно с частните жилищни сгради. Така, даденото строителство приключва по едно и също време, което позволява да пристъпим веднага, към изграждането на инженерната инфраструктура, като тротоари, улици, осветление и др., което пък от своя страна влияе позитивно на качеството на живот на гражданите“, каза г-н Дреков.

Очаква се основните строителни работи да приключат до края на годината.

 

Back To Top