skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 120 ОУ

В началото на срещата г-н Любомир Дреков направи кратко резюме относно движението на въпросите обсъдени на предходната среща с настоятелството, в края на миналата година. Процедурата по премахване на изоставената постройка – бивше заведение за хранене, намираща се в непосредствена близост до оградата на училището е към своя край.Основното затруднение, довело до забавянето, което институциите срещнаха се оказа издирването на собствениците.
За съжаление липсата на заинтересованост от тяхна страна не освобождава администрацията от ангажимента да потърсят всички възможни варианти, даващи възможност за доброволно изпълнение на разпореждането за премахване на постройката. Административните производства по случая вече приключват, което ще даде основание на общината да премахне постройката за своя сметка още това лято.

Към края на месец май ще започне изграждането на модерното футболно игрище в двора на училището. Детекторът на 120 ОУ г-жа Тонева и фирмата, която ще изпълни дейностите по монтиране на съоръжението са уточнили всички подробности и до няколко дни ще бъде представена оферта. Всички мероприятия по подготовка на терена и самото монтиране на настилката ще бъдат съобразени с обстоятелството, че игрището се изгражда в полза на децата.

В края на миналата година е сформирана комисия от районната администрация, която е извършила оглед и оценка за състоянието на всички дворове на училища. Резултата от проверката показва, че дворовете се нуждаят от нова вертикална планировка и отводняване. Изготвени са количествени стойностни сметки и е започнала подготовка за изготвяне на проектите. При готови проекти много по-лесно ще се намери финансиране за изпълнението, категоричен е г-н Дреков.

Традиционните срещи с родителските настоятелства продължават до края на месец май.

 

Back To Top