skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското и учителското настоятелство на 21 СОУ „Христо Ботев”

На срещата бяха подробно обсъдени извършените през 2013 г. ремонти на територията на училището и предстоящите такива, както и реализирани инициативи на родителското настоятелство.
През изминалата година техническите екипи на районната администрация извършиха обстойни проверки на територията на всички училища и детски градини в района. Създадена е една подробна своеобразна „карта на проблемите”. Тази дейност има за цел да подпомогне район „Лозенец” при определяне на степента на важност и спешност на предстоящите ремонти. Г-н Дреков подчерта, че отстраняването на конструктивните проблеми на сградите е от първостепенно значение, тъй като тези проблеми са пряко свързани с осигуряване на безопасността на децата.

Беше повдигнат въпроса за спрения строеж на спортната зала, намиращ се в непосредствена близост до училището. Районната администрация започва процедура за събаряне на съоръжението и разчистване на терена. Градоустройственото отреждане на този терен е и ще бъде за спортни съоръжения. Бяха обсъдени и въпроси, отнасящи се до развитието на района около училището и подобряване на инфраструктурата.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

 

Back To Top