skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителите на деца от ЦДГ 19 „Света София“

На срещата беше дискутирана актуалната ситуация на детското заведение и района около него. Извършен е авариен ремонт на част от настилката в двора на детската градина и в момента се разработват идейни проекти за обособяване на още една детска площадка.

През следващата година ще бъде направен технически паспорт на сградата. Това е първата и много важна стъпка към процедурите по кандидатстване по проекти за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Тази година в две учебни заведения – 122 ОУ „Николай Лилиев” и 141 ДЦГ „Славейкови поляни”, бяха реализирани точно такива проекти, финансирани от фонд „Козлодуй”.

Предстоят и големи промени в района около детската градина. След ремонта на тротоара по бул. „Христо Смирненски”, в капиталовата програма на Столична община е включен и цялостен ремонт на улиците „Малуша” и „Зелено дърво”. Той ще включва инфраструктура, цялостна реконструкция на настилката, тротоарите и осветлението.

Срещите на г-н Дреков с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.

Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

 

Back To Top