skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителите на деца от 166 ЦДГ

На срещата бяха обсъдени въпроси, засягащи детското заведение и развитието на района. Родителите се поинтересуваха от възможността за построяване на басейн в двора, за което, обаче няма опция, тъй като този двор, както и дворовете на някой други училища и детска градини е сериозно пострадал от реституция през годините. Това което може и ще се направи, е да се планира изграждането на още една детска площадка.

Беше повдигнат въпроса за църквата „Свети Мина” и оползотворяването на зелената площ около нея. Господин Дреков обясни, че причината тази площ да не се реализира, за момента, като място за отдих и игра за деца, както и за довършване на храма, е в неизчистени проблеми със собствеността на имота. Едва след разрешаването му може да се направи проект, който да превърне този терен в едно приятно и предпочитано, зелено място за разходка, отдих и игра за деца.
Родителите благодариха на г-н Дреков за цялостния ремонтирант ул. „Цветна градина” (от ул. „Славище“ до бул. „Черни връх“) и за новоизграденото улично осветление на ул. „Червена стена”. Кметът допълни, че успоредно с ул. „Червена стена” е изградено изцяло ново улично осветление и на ул. „Милевска планина” от ул. „Димитър Хаджикоцев” до ул. „Цветна Градина” на ул. „Връх Вола” от ул. „Димитър Хаджикоцев” до ул. „Вежен” и от ул. ул. „Вежен” до ул. „Цветна Градина”, на ул. „Якубица” от ул. „Бигла” до ул. „Кораб планина” на ул. „Димитър Хаджикоцев” от ул. „Богатица” до ул. „Славище” и на улиците „Котел”, „Бяла” и „Трепетлика”. На всички тези участъци и улици до сега не е имало изградена подобна инфраструктура.

Срещите на г-н Дреков с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.

Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

 

Back To Top