skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 93

В началото на срещата г-н Дреков подари на настоятелството комплект знаци за пътна безопасност, които ще помогнат на децата при усвояването на правилата за движение и безопасност на пътя.
На миналата среща през пролетта с представители на настоятелството, родителите обърнаха внимание на сериозен проблем с площадката до входа на детското заведение. Тъй като съоръженията на нея бяха стари и изпочупени, са били демонтирани, като площадката е станала неизползваема и дори опасна.

Със съдействието на район „Лозенец” мястото беше почистено, изравнено и беше излят бетонен фундамент, който е добра основа както за провеждане на занятия за пътна безопасност в момента, така и за основа за обособяване на място за игра с модерни съоръжения в последствие.

Господин Дреков поздрави всички родители, взели участие в реализацията на проекта по програма „Зелена София”, който родителското настоятелство на ЦДГ 93 спечели през тази година. В рамките на проекта, в двора на детското заведение вече има 6 модерни масивни пейки, 6 нови кошчета за боклук, 30 рози и декоративна храстова растителност. Желанието на родителите е да кандидатстват отново, за да продължат да допринасят за това двора им да бъде все по цветен, зелен и уютен.

Новината, която зарадва присъстващите беше свързана с цялостния проект за ремонт и разширение на ЦДГ 93. Проекта е готов и е на етап разрешение за строеж. Той включва разширение на детското заведение и изграждане на нов физкултурен салон, с което ще се отвори място за 3 допълнителни групи деца, цялостен ремонт на двора включващ изграждане на нови детски площадки, алеи, осветление и модерно спортно игрище. Готовия проект разширява възможностите за финансиране и не е необходимо да се разчита само на бюджета.

На срещата бяха обсъдени и много въпроси касаещи района и неговото развитие.

Срещите на г-н Дреков с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.

Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

 

 

Back To Top