skip to Main Content

Кастрене и резитба на дървесна и храстова растителност

Уважаеми Лозенчaни,
Вече навлизаме в сезона на обновленията и времето за традиционното пролетно почистване е съвсем близо . Пак традиционно освен за домовете си, всички ние искаме да се погрижим и за дворовете, градинките и прилежащите зелени площи, да ги почистим, освежим и направим по-приветливи.
За съжаление, обаче липсата на достатъчно информация за реда и начина по който можем да извършим всички тези мероприятия, ни кара доста често да нарушаваме законовите норми и да създаваме неудобства за останалите си съседи.

Какво да направим преди да предприемем действия по резитба на дървесна и храстова растителност находяща се в частен двор?

Според действащата Наредба за изграждане, опазване и поддържане зелената система на Столична община е необходимо да подадете заявление по образец придружено от документ за собственост, писменото съгласие на всички съсобственици или протокол от общото събрание на етажната собственост на заявителите съгласно изискванията на чл.49, ал.1, ал.3 и ал.4 от НИПОЗССО.

След подаване на заявлението, се издава разрешение за кастрене, рязане или оформяне на дървета, което ви дава право да предприемете съответните действия.

Моля да обърнете внимание, че е абсолютно забранено изхвърлянето на клони до или в контейнерите за битов отпадък! Извозването им не е задължение и не влиза в договора на фирмите по сметосъбиране, което е причината за образуване на значителни замърсявания по тротоарите и пътните платна, създаващи неудобство на преминаващите.

Отговорността за растителния отпадък и неговото извозване до сметището е на изпълнителя или възложителя на резитбата (чл. 47, ал. 1 от НИПОЗССО).

Район „Лозенец” поема разходите по извозване на растителни отпадъци в случаите, в които е изпълнил процедурата по възлагане на резитба на храстова и дървесна растителност находяща се в терени общинска собственост.

Във всички останали случай не регламентираното замърсяване, в и около контейнерите за битов отпадък подлежи на санкции според действащата наредба.

За да направим дома, улицата и района си едно по-приветливо място за живеене, не се изисква голямо усилие, а желанието и съвместната работа са пътя, по който можем да го осъществим.

Back To Top