skip to Main Content

Искане на разрешение за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

С искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционното предложение „Многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, детска градина, подземни паркинги и трафопост в УПИ XVIII – 2528, 2575 за „ЖС, офиси, търговски обекти“, ПГ и ТП, кв. 1, местност НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част север, Район „Лозенец“ – СО“от „Артстрой 1 инвестмънт“ ЕООД и „Витоша Арт“ ЕООД, можете да се запознаете тук:

Преценяване необходимост ОВОС
Back To Top