skip to Main Content

Информация относно подаването на заявления по електронен път

Информация относно подаването на  заявления по електронен път, съгласно чл. 36, чл. 37, чл. 39 и чл. 252 от Изборния кодекс

С оглед изпълнението на чл. 36, чл. 37, чл. 39  и чл. 252 от Изборния кодекс,  на страницата на Столична община (sofia.bg) се достъпват електронни формуляри (по образец, утвърден от ЦИК), които ще се използват за подаване по електронни заявления към районните администрации. Прекият електронен адрес за достъп до услугите е  http://sofia.auslugi.com/

Приемане на заявления

Сроковете за приемане на електронните услуги (времето, през което ще бъдат активни съответните електронни заявления) са съобразени с изискванията на Изборния кодекс, тоест всички заявления получили деловоден номер на СО, следва да се обработят, независимо с каква дата/час се получат на посочената от района електронна поща.

Всички услуги на електронната страница, могат да бъдат подадени САМО С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.

Back To Top