skip to Main Content

Информация за родители на деца, кандидатстващи за прием в ясли, градини и подготвителни групи в училища

Дирекция на образованието – СО обяви днес, че при проверка на заявените критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училище при част от профилите липсват заявени Общи критерии за прием, конкретно – заявяването/ потвърждаването на адрес, който родителят иска да използва при класирането. С оглед на това, в системата е разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий.
За бъде гарантирана яснота и равен шанс за класиране на всички деца, системата ще бъде отключена до 18.00ч. на 15.05.2021 г. за допълване на критерия. При възникнали въпроси, свързани с актуализиране на профилите, можете да се свържете с експерт от дирекция “Образование” на следните телефони: 02 9433183; 02 8468458; 02 9810744. Експертите ще бъдат на разположение включително в събота, 15.05.2021 г. от 9,00 до 17,30 ч.
Класирането ще се проведе на 17.05.2021 г. от 17 ч. под граждански контрол.
Back To Top