skip to Main Content

Инвестиционно предложение за изграждане на собствен водоизточник

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник във Втоша ВЕЦ Симеонво, район „Лозенец“, гр. София, можете да видите ТУК.

Back To Top