skip to Main Content

Изнесен преброителен център в Район „Лозенец“

НСИ обяви новите преброителни центрове в София и страната и призова хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят в НСИ. Повече информация ТУК.
За Район „Лозенец“ подпомагащият преброителен център е организиран в Клуба на пенсионера – ул. „Развигор“ 1-3, до паспортна служба на 4 РПУ, с работно време от 9:00 до 17:00. Телефоните, на които ще отговарят преброяващите там са: 0877368852 и 0877362543.
Районът разкрива и две телефонни линии, на които експерти ще преброяват и приемат преброителни кодове: 02/ 8665509.
На телефонните линии на преброяването – *2021 и (02) 9078 430 и на електронен адрес: codecensus2021@nsi.bg можете да ги предоставите директно на НСИ. Важно е в писмото, освен кода, да бъде отбелязан точен адрес на преброяване: община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент).
Друг алтернативен вариант за включване в преброяването е разпечване и попълване на преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана тук: https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“. След попълването й може да бъде изпратена на НСИ по някои от следните начини: сканирана на мейл: census2021@nsi.bg, по пощата на адрес: София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да бъде занесена лично в НСИ.
Back To Top