skip to Main Content

ОБА1.6 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Лична карта;
2. Заявление;
3. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства
обикновена-7 дни; безплатна  няма
Back To Top