skip to Main Content

ОБА3.22 Издаване на служебна бележка/констативен протокол за степен на завършеност на строежите пред ПАМДТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Документ за самоличност;
3. Заявление ;
4. Влязло в сила разрешение за строеж;
5. Протокол обр.2, обр.3, акт обр.10, акт обр.14, акт обр.15
30 дни 30.00 лева  Заявление
Back To Top