skip to Main Content

ОБА1.5 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Декларация по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна-в рамките на 1 работен ден;
обикновена-5.00 лв.
бърза-7.50 лв.
експресна-10.00 лв.
Искане
Back To Top