skip to Main Content

ОБА1.25 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. искане,
2. документ за платена такса;
3. документ за самоличност;
4. нотариално заверено пълномощно при наличие на упълномощено лице;
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна- в рамките на 1 работен ден;
обикновена-5.00 лв.
бърза-7.50 лв.
експресна- 10.00 лв.
Искане
Back To Top