skip to Main Content

ОБА1.15 Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран настоящ адрес/

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
В рамките на 24 часа или 2 дни   2.50 лв. Искане
Back To Top