skip to Main Content

Издаване на настанителна заповед

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за платена такса обикновена – 14 обикновена-12.00 лв.
Back To Top