skip to Main Content

Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от документ за наследници/пълномощно;
4. Документ за платена такса
обикновена-14 дни; обикновена-10.00 лв.
Back To Top