skip to Main Content

Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Писмена молба;
14 дни 30.00 лева няма
Back To Top