skip to Main Content

Извършена проверка на градина ”Баня Лозенец”

Екип включващ зам. кмета по строителството и главният инженер на район „Лозенец” направи обстойна проверка на състоянието на градина „Баня Лозенец”. Бяха установени сериозни проблеми с алейната настилка, като неравности и пропадания в следствие на слегнала основа около комуникационните шахти и канали, разместване на елементи в младежкия форум и др. Основната причина за констатираните неизправности са неблагоприятните условия, при които беше извършена по-голямата част от реконструкцията през м. декември.

Всички констатирани нередности са докладвани на съответните дирекции на Столична община отговарящи за ремонта, поддръжката и стопанисването на градината и съоръженията. Имаме тяхното уверение, че ще бъдат взети незабавни мерки за първоначално обезопасяване на проблемните зони и при благоприятни метеорологични условия всички дефекти ще бъдат отстранени.

 Цялостната реконструкция на градина „Баня Лозенец” ще приключи в края на месец април тази година и всички съоръжения и елементи на инфраструктурата са в срок на гаранция, което означава, че всички ремонтни дейности, по отстраняване на проблемите ще бъдат извършени от и за сметка на строителя.

Благодарим за съдействието на всички граждани, които сигнализираха за проблема.

Back To Top